ข้อมูลข่าวสาร

การแปลผลการตรวจเลือดด้วยเครื่อง ADVIA 2120i สำหรับสัตวแพทย์
ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วีดีแอล เซ็นเตอร์
( บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด )

เครื่อง ADVIA 2120i เป็นเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด (hematology analyzer) ขนาดใหญ่ผลิตโดยบริษัท Siemens ซึ่งออกแบบสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานขนาดกลางถึงใหญ่โดยใช้หลักการ laser flowcytometry ร่วมกับการย้อมสีเซลล์เม็ดเลือด มีการทำงานของเครื่องแบบละเอียดซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากที่สุด จัดว่าเป็นเครื่องนับเม็ดเลือดในทางสัตวแพทย์ระดับ reference หรือ gold standard ที่ถูกเลือกใช้โดยห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา ...
อ่านต่อ