เกี่ยวกับเรา

ThaiVetLab-logo-1-500x500
ThaiVetLab-logo-2-500x500

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ ดำเนินการครั้งแรกในนามของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีความประสงค์ที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับด้านการรักษาสัตว์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เราพร้อมให้บริการท่านในการตรวจวินิจฉัยครอบคลุมด้านต่างๆ ทางสัตวแพทย์ อาทิ

– Hematology
– Chemistry
– Hormone
– Urinalysis
– Microbiology & Parasitology
– Serology
– Toxicology
– Histology & Cytology
– Fecal Examination
– PCR

ประวัติความเป็นมา (History & Time Line)

About-us-1-1024x768

ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 ด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ น. สพ. ดร. สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ ซึ่งกลับจากการไปศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการรักษาสัตว์ในแวดวงวิชาชีพทางสัตวแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งในขณะนั้นการวินิจฉัยโรคกระทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากกระบวนการวินิจฉัยโรคสัตว์ยังมีข้อจำกัด และขาดแคลนในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ขึ้นมา ในนามของ “ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ วี ดี แอล เซ็นเตอร์ (Veterinary Diagnostic Laboratory Center)” เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจแก่สัตวแพทย์ ด้วยการบริการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลการตรวจ และนำเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการ ด้วยความหวังว่าห้องปฏิบัติการของเราจะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนขบวนการวินิจฉัยโรคสัตว์ และช่วยสร้างความมั่นใจให้สัตวแพทย์ เพื่อนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำ

เครื่องมือที่มีคุณภาพทางด้านโลหิตวิทยาในยุคแรกนั้น บริษัทของเราได้นำเครื่องนับเม็ดเลือด impedance ของ Coulter ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบริษัทผู้ผลิตที่เป็นผู้คิดค้นระบบนี้มาให้บริการทางสัตวแพทย์เป็นรายแรก ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนค่าน้ำยาสูง แต่เราก็สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ต่อจากนั้นเราได้พัฒนาการให้บริการอีกขั้นในปี พ.ศ. 2552 โดยเราได้นำเครื่อง Cell-dyn 3700 ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักการ impedance ควบคู่กับ laser flow cytometer มาให้บริการทางสัตวแพทย์เป็นรายแรกของประเทศไทย จวบจนบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตและการสนับสนุนเครื่องมือรุ่นดังกล่าว บริษัทของเราจึงได้นำเครื่อง Sysmex XT-2000iv ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้หลักการ laser flow cytometer ร่วมกับการย้อมสีเม็ดเลือดด้วยสารเรืองแสง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวนเกล็ดเลือด และจำนวนเม็ดเลือดแดงชนิดเรติคูโลไซต์

3. รูปประกอบ เกี่ยวกับเรา ใหม่

ปัจจุบันนี้ บริษัทของเราได้พัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุดของการให้บริการ ในการมุ่งเน้นคุณภาพของการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างแท้จริง ด้วยการนำเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ADVIA 2120i สำหรับสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดทางสัตวแพทย์ระดับ Reference มาให้บริการ โดยเริ่มใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ถือเป็นห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ให้บริการตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางด้านสัตวแพทย์

เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ADVIA 2120i สำหรับสัตวแพทย์ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากล โดยมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ดังนี้

1.  เป็นเครื่อง Laser flowcytometry ที่มีความละเอียด แม่นยำ และเที่ยงตรงระดับ Reference

2. มีการแสดงผลทั้งในรูปแบบ จำนวนนับ และกราฟแสดงผลหลายรูปแบบ แปลผลง่าย

3. มีซอฟแวร์สนับสนุนการนับเม็ดเลือดเฉพาะทางสัตวแพทย์ ระบุได้ทั้งชนิด และสายพันธุ์ของสัตว์ ซึ่งสามารถวัดค่าเลือดในสัตว์ได้ถึง 51 ชนิด อาทิ Dog, Cat, Horse, Mouse, Mouse Balb, Mouse CD1, Mouse C578BL, Rat, Rat LE, Rat SD, Rat Wistar, Guinea Pig, Rabbit, Rabbit NZW, Cynomolgus Monkey, Rhesus Monkey, Pig, Cattle, Goat, Sheep และสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้

4. เป็นเครื่องเดียวที่สามารถ
– จำแนกเม็ดเลือดขาวได้ละเอียดถึง 6 กลุ่ม (6-parts diff)
– นับจำนวนเม็ดเลือดขาวใน 2 ช่องทาง ได้แก่ Perox channel และ Baso channel
– วัดปริมาณฮีโมโกลบิน 2 วิธี ได้แก่ colorimetry (non cyanide method) และ light scatter analysis
– แยก platelets ออกจาก red blood cell (RBC), RBC ghost cells และ RBC fragments
– แสดง Platelets scattergram ซึ่งไม่มีแสดงในเครื่องนับเม็ดเลือดแบบอื่น

Chem1

ในส่วนของเครื่องมือตรวจ blood chemistry บริษัทของเราได้ให้บริการตรวจ โดยใช้ automate chemistry analyzer เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด และรองรับรายการตรวจทางสัตวแพทย์ที่มีหลากหลายชนิดสัตว์ โดยพัฒนาจากเครื่องที่มี throughput 300 tests per hour จวบจนปัจจุบันที่เราให้บริการเครื่องที่มี throughput 800 tests per hour โดยที่เครื่องสามารถรายงานผลได้โดยอัตโนมัติ ถ้าตัวอย่างมีปัญหาที่เกิดจากสิ่งรบกวนการวัด อาทิ hemolysis, lipidemia และ jaundice นอกจากนี้บริษัทของเรายังให้บริการตรวจวัดอิเลคโทรไลท์ในเลือดและปัสสาวะโดยใช้เครื่อง Flame photometer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการอ้างอิงระดับสากลเช่นเดียวกัน

อีกทั้งนับตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง บริษัทได้นำเครื่อง Immulite มาให้บริการวัดระดับฮอร์โมนในสัตว์เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้วัดอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ชั้นนำทั่วโลก และเรายังให้บริการต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

about-us-3
Microbio-1

ในส่วนของห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา บริษัทของเราใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินการ และได้จดทะเบียนขออนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตั้งแต่แรกเริ่ม มีการนำ Biosafety cabinet และ autoclave มาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อผลการเพาะเชื้อที่ถูกต้องแม่นยำ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ด้วยความหวังว่ามาตรฐานการรักษาสัตว์ในประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ มุ่งสู่การเป็นผู้นำของห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ”

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ได้มาตรฐาน

2. ช่วยสนับสนุนงานรักษาสัตว์ เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ยกระดับมาตรฐานการตรวจด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือสมัครผ่านเว็บไซต์